Ισολογισμοί

Στοιχεία Εταιρείας:

ΑΦΜ: 999881235
ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Τουριστική-Κατασκευαστική-Βιοτεχνική-Εμπορική-Εισαγωγική-Εξαγωγική Α.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 51877/26/Β/02/02
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.: 123437345000
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΝΕΑ ΕΙΣΟΔΟΣ, 24100, ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΜΕΣΣΗΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6977477466

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31-12-2015

Sigma ΑΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ Γ.Σ 2015

Sigma ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31-12-2014

Sigma ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31-12-2013

Sigma ΑΕ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31-12-2012

Sigma ΑΕ

  Έχουμε 14 επισκέπτες στον ιστότοπό μας